Úvod

Dokumentace k aplikaci FormIt pro systém Windows

Seznamte se s možnostmi aplikace FormIt pro systém Windows

FormIt je intuitivní nástroj pro koncepční modelování, který umožňuje vytvářet náčrty, analyzovat a iterovat koncepty architektonických návrhů a spolupracovat na nich v rané fázi projektu prostřednictvím počítače, webového prohlížeče nebo tabletu.

  • Navrhujte kdekoli a kdykoli v jednoduchém, ale výkonném prostředí pro tvorbu 3D náčrtů a modelování těles.

  • Přijímejte informovaná rozhodnutí o návrhu na základě kontextu pozemku, vlivu slunečního záření a energetické analýzy.

  • Využijte možnosti pro výpočetní návrhy díky nativní integraci aplikace Dynamo.

  • Propojte koncepční návrhy s pracovními postupy BIM díky nativní integraci aplikace Revit.

Spuštění aplikace FormIt pro systém Windows vyžaduje předplatné aplikace FormIt Pro, která je součástí sady Autodesk AEC Collection.

Můžete si také stáhnout aplikaci FormIt pro systém Windows a spustit 30denní bezplatnou zkušební verzi aplikace FormIt Pro.

Last updated